Lưu trữ song bằng tại BHMS - webduhoc.org.vn
Các chương trình trao bằng kép tại trường Kinh doanh và Quản trị khách sạn BHMS

Các chương trình trao bằng kép tại trường Kinh doanh và Quản trị khách sạn BHMS

Một số trường, học viện tại Thụy Sĩ có các chương trình học song bằng. Nhưng chương trình này tại Thụy Sĩ lại có đặc điểm khác so với các nước khác. Vậy thực hư của hình thức song bằng tại trường Kinh doanh và Quản trị khách sạn B.H.M.S Thụ...

30/12/2019 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam