Lưu trữ ngành quản trị du lịch và khách sạn - webduhoc.org.vn
Bạn đã biết hết về hệ thống giáo dục Thuỵ Sĩ? Trường công hay tư tốt hơn?

Bạn đã biết hết về hệ thống giáo dục Thuỵ Sĩ? Trường công hay tư tốt hơn?

Tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục tại Thuỵ Sĩ là cực cao, dẫn đầu trong khu vực Châu Âu. So sánh giữa các trường công và trường tư thực, chất lượng đào tạo của 2 loại cơ sở này chỉ cách nhau 5%, gần như là tương đương ...

19/12/2019 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam