Lưu trữ lựa chọn - webduhoc.org.vn
Sự khác biệt của “College” và “University” tại Canada và Đâu là lựa chọn dành cho bạn

Sự khác biệt của “College” và “University” tại Canada và Đâu là lựa chọn dành cho bạn

“CAO ĐẲNG” VÀ “ĐẠI HỌC” TẠI CANADA Hệ thống giáo dục Đại học Mỹ không phân biệt giữa các trường “college” hay “university”, ta đều có thể dịch ra đó là trường đại học. Khác với quốc gia láng giềng, hệ thố...

07/10/2019 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam